måndag 8 juli 2013

Ge barn med allergiproblem bättre skolmiljö!

Anders Andersson (KD) efter Almedalen:
Ge barn med allergiproblem bättre skolmiljö!

Skolan är Sveriges största arbetsplats med 235.000 anställda och 1,4 miljoner elever. Under Almedalsveckan redovisades Socialstyrelsens nyligen framlagda utredning som pekar på stora problem när det gäller inomhusmiljön i skol- och förskolebyggnader runt om i landet. Hela 40 procent av skolorna har inte fått godkänt i den obligatoriska ventilationskontrollen. Astma och Allergi är barnens stora folksjukdom. Bland 12-åringarna i skolan rapporteras att 9 procent har astma, 13 procent har allergisk snuva och 8 procent födoämnesallergi. Dagens situation påverkar dessa elever negativt på många sätt, bl a när det gäller inlärningsmöjligheter.

Det vi nu ser i den rapport som Socialstyrelsen tagit fram på beställning av socialminister Göran Hägglund är att det krävs en rad åtgärder för att ge barn och ungdomar en bra uppväxt och godkänd skolmiljö, säger Anders Andersson (KD).

Under seminariet i Almedalen framkom att åtgärder för att lösa allergiproblemen i många delar är ett kommunalt ansvar. Förutom de åtgärder som man kan förvänta sig utifrån Socialstyrelsens rapport ”Allergi i skola och förskola” så har jag ambitionen att driva vidare kravet på en nationell allergistrategi motsvarande cancerstrategin, säger riksdagsledamot Anders Andersson (KD) som var medverkande i ett seminarium om allergifrågor under Almedalsveckan.

Under Almedalsveckan var Anders Andersson engagerad som medverkande talare i drygt 10-tal olika seminarier och möten där de flesta handlade om hälso- och sjukvårdsfrågor.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar