måndag 12 september 2011

Nollvision för vårdskador!

Idag måndag är jag på väg mot Stockholm för att medverka i ett seminarium under Nationella patientsäkerhetskonferensen i Älsvjö. Politiker debatterar patientsäkerhet är rubriken.

Nollvisionen för vårdskador är en stor utmaning, men enligt min mening ett nödvändigt arbete för att forma en ännu bättre och tryggare hälso- och sjukvård i vårt land. Den nya patientsäkerhetslagen från nyår och regeringens satsning på 2,5 mdr visar att socialministern har prioriterat denna fråga.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar