onsdag 7 september 2011

Ytterligare media runt pensionärsskatten ....

Idag onsdag fanns i Vimmerby Tidning två artiklar som tog upp frågan om sänkt skatt till pensionärerna. Dels en intervju i VT med mig och några Allianskollegor.
Vidare fanns på annan sida i tidningen VT en artikel där jag får chans att redovisa mina motiv till varför jag strider för sänkt skatt till pensionäerena.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar