tisdag 22 mars 2011

Äldre och läkemedelBilderna är från studiebesöket på Viksäng familjeläkarmottagning där verksamhetschefen Margaretha Eneborn visar mig och Lars-Axel Nordell hur hon och andra läkare praktiskt jobbar med läkemedelsgenomgångar och har stöd av miniQ. Med på bild finns också Pär Bödell från Quality Pharma

Idag har jag varit i Västerås och där träffat Pär Börell, Peter Tilly och Susanne Höijer. Ett intressant studiebesök runt äldre och läkemedel. På vårdcentralen Viksäng träffade vi Margareta Eneborn. Förtuom att jag fanns med från riksdagsgruppen så deltog även min kollega Lars-Axel Nordell och med under dagen var också våra partivänner i landstingsgruppen i Västmanland, Ingvar Nordén och Malin Gabrielsson.

Pressmeddelande
Västerås den 22 mars 2011

Pensionärerna är vinnarna med rätt läkemedelsanvändning


- Att patienterna, och särskilt äldre multisjuka, får rätt läkemedel är ett prioriterat område inom hälso- och sjukvårdspolitiken.  Idag har jag fått en redovisning av hur de statliga stimulansmedlen för läkemedelsgenomgångar har använts, och hur landstinget i Västmanland avser gå vidare för att säkerställa att så få äldre som möjligt drabbas av läkemedelsrelaterade problem.

Det sa Anders Andersson, kristdemokratisk riksdagsledamot i socialutskottet, vid sitt besök i Västerås idag.

Vid sitt besök i Västerås tillsammans med riksdagsledamoten Lars-Axel Nordell (KD) och lokala kristdemokratiska företrädare fick Anders Andersson lära sig mer om landstingets modell för kvalitetssäkring av läkemedelsbehandlingar av äldre. I programmet ingick även besök på vårdcentral tillsammans med representanter för Quality Pharma. Äldre personer med omfattande och sammansatta vård- och omsorgsbehov är en växande grupp i samhället. Cirka 70 procent av alla äldre över 75 år är multisjuka (har två eller fler samtidigt förekommande kroniska sjukdomar).

- Det finns ett stort behov av ökad kunskap till förskrivare kring hur läkemedel ska värderas och prioriteras för en multisjuk patient med många läkemedel. Regeringens arbete för en nationell läkemedelstrategi och satsningarna på en effektivare läkemedelsanvändning börjar ge resultat. Det finns många verktyg framme och läkemedelsavstämning, som syftar till att förebygga fel kring läkemedelsbehandlingen i vårdens övergångar, är ett sådant.

- Regeringen satsar 3,75 miljarder kronor under mandatperioden för att förbättra vården och omsorgen för de mest sjuka äldre. Omsorgen och vården i form av hemsjukvård, äldreomsorg, vårdcentral och sjukhusvård måste samverka bättre. Resurserna måste också användas mer effektivt så att vården och omsorgen i högre grad utgår från patienternas behov. För en äldre person med många olika symtom och diagnoser kan kontakterna med olika huvudmän, verksamheter och personalkategorier vara svåra att överskåda, säger Anders Andersson.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar