fredag 18 mars 2011

Fråga till statsministern - servicekontorens framtid

2011-03-17

Behåll Försäkringskassans servicekontor!

- Försäkringskassans meddelande om att de tänker stänga en lång rad servicekontor över hela landet är upprörande. Den nu aviserade besparingen inom Försäkringskassan slår undan benen för de över hundra servicekontor som finns idag. Det vore djupt olyckligt om den satsning och målsättning för att ge medborgarna en bättre och enklare service via lokala servicekontor stoppas, säger Anders Andersson, kristdemokratisk riskdagsledamot i socialutskottet.

- Jag har därför ställt nedanstående fråga till statsministern: Vilket värde tror statsministern att framförallt äldre och personer som har svårt för myndighetssvenskan har av att det finns lokala servicekontor där Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Skatteverket samverkar?

- Den besparing som Försäkringskassan föreslår är en besparing på marginalen, en besparing som borde kunna hämtas hem på något annat i hela Försäkringskassans förvaltning. Försäkringskassan måste ta sitt samhällsansvar, och ännu bättre än idag stå till medborgarnas tjänst.
Webb-tv från riksdagens frågestund.

Bakgrund: För några år sedan startade en viktig samverkan mellan olika myndigheter – Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Skatteverket

Nu finns över 100 Servicekontor runt om i landet och dessa är mycket betydelsefulla för äldre personer och personer med datorovana.

Servicekontoren ger många människor chans till rådgivning och hjälp direkt av någon som man kan möta öga mot öga, och där man också kan ställa uppföljande frågor och få hjälp med blanketter och annat.

Regeringen anser att det finns effektiviseringsmöjligheter inom Försäkringskassan. Kassan är för närvarande huvudman för 61 av de servicekontor som är spridda över landet. Stängningen av servicekontoren beräknas enligt Försäkringskassan ge en besparing på 200 miljoner kronor från och med år 2013 och därefter. Detta skall ställas i relation till de 7.364 miljoner kronor som Försäkringskassans förvaltningsanslag uppgår till för 2011.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar