fredag 13 november 2009

Alliansarbetsgrupp för hälso- och sjukvård

Idag hade vi första mötet

Nu drar arbetet igång med Allianspartiernas olika arbetsgrupper inför valet 2010. Flera grupper har haft sitt första sammanträde. För andra är möten inplanerade. För oss som fått förtroendet att arbeta i hälso- och sjukvårdgruppen hade vi vårt första möte idag. Ett bra och inspirerande möte med många härliga utmaningar.

Arbetsgruppen ska utveckla och lämna förslag till en väl sammanhållen och trovärdig sjukvårdspolitik som stärker bemötande, kvalitet, tillgänglighet och i svensk hälso- och sjukvård, står det i de direktiv vi fått. Politiken ska bygga vidare på det som inletts under innevarande mandatperiod. Väljarna har höga krav och förväntningar på hälso- och sjukvården. Genom förslagen kan vi presentera en övertygande vision om hur vi uppnår den välfärd som väljarna förväntar sig. Särskilt ska arbetsgruppen fokusera på frågeställningar som rör patientens behov och önskemål, förbättrad tillgänglighet och kvalitet i vården.

Jag har fått förtroendet att leda Allianspartiernas hälso- och sjukvårdsgrupp och övriga ledamöter i gruppen är Filippa Reinfeldt, Kenneth Johansson och Jonas Andersson.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar