torsdag 5 november 2009

Vårdköer - ett minne blott

Gruppledarmöte, Utskottssammanträde, Informationspass, planering ihop med politiska sekretere och medverkan i lokalradion är några av dagens aktiviteter.

Idag påbörjades arbetet i socialutskottet med att forma utskottets betänkande gällande Utgiftsområde 9 i budgetpropositionen. Det gäller hälsovård, sjukvård och social omsorg. En viktig del av vår välfärd. Hela 400 yrkande har vi att ta ställning till.

Hälso- och sjukvård liksom äldrevård är prioriterade områden när vi som Allianspartier gör satsningar för att ge trygghet i välfärden. Jag är glad för att regeringen håller fast vid satsningen på god tillgänglighet i vården och nu avsätter 1 miljard per år för att vårdgarantin ska bli framgångsrik och vårdköerna ett minne blott.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar