onsdag 18 november 2009

Röd-grön oenighet

Riksdagsvoteringar avslöjar bristande enighet
Idag har riksdagen röstat om Finansutskottets betänkande gällande utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna. Allianspartierna visar ett samlat regeringsförslag. Ett ansvar där arbetslinjen står mot bidragslinjen. Tomas Östros bekräftar än en gång att han vill höja skatten för löntagare, företagare, villaägare och investerare.

För att komma till beslut i riksdagen tvingades vi ha votering på votering där först miljöpartiet ska sollas bort och sedan vänsterpartiet för att slutligen avvisa socialdemokraternas reservation. Detta mönster av oenighet inom den röd-gröna gruppen upprepas i ärende efter ärende. Här fanns inget samlat alternativ. Oenigheten uppvisades när det gäller riktlinjer för den ekonomiska politiken. Utgiftsramar och inkomster för 2010. Och samma visa när vi behandlar fördelning av utgifter för 2011 och 2012.

I september nästa år avgörs vilka som ska leda Sverige. För att skapa tillväxt, trygghet och utveckling vill jag göra vad jag kan för att Allianspartierna ska få valframgång och en ny mandatperiod. Alternativet förskräcker.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar