torsdag 26 november 2009

Debut i riksdagens kammare


Anders Andersson (KD) i riksdagens frågestund:
Infrastruktur till hela Sverige - också Kalmar län<

Stora delar av Kalmar län klassas som svårtillgängliga kommuner sett ur kommunikationssynpunkt. På vilket sätt kan regeringen genom en tydlig prioritering av satsningar i infrastrukturbesluten bana väg för ett rundare Sverige?

Den frågan ställde jag för en timma sedan till statsministern under torsdagens frågestund i riksdagen. Detta blev samtidigt min debut och mitt jungfrutal i riksdagen.

Bilden är ofta att infrastrukturproblemen finns i norra Sveriges inland. Och detta är delvis en riktig iakttagelse. Men de bekymmer som finns i norrland finns tyvärr på fler håll i landet. Vad som inte alltid framgår när man talar om kommunikationer och infrastruktur är de avsevärda bekymmer som finns i sydöstra Småland, och Kalmar län. Rikstrafiken har skapat en datamodell där varje kommuns förutsättningar mäts. I tidningen Dagens Samhälle redovisas denna Sverigekarta.

Olika delar av landet har klart olika förutsättningar när det gäller förbindelser med omvärlden. Infrastrukturen har inte ännu lyckats med att göra Sverige runt. Därför frågade jag statsministern på vilket sätt regeringen genom en tydlig prioritering av satsningar i infrastrukturbesluten kan bana väg för ett rundare Sverige. Svaret jag fick innehåller en redovisning av det regeringen gjort när man tvingades städa efter de luftslott som tidigare regeringar skapat på detta område. Samtidigt vill jag se svaret som ett erkännande av resursbehoven och att man är medveten om vårt utsatta läge och vill se ett rundare Sverige.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar