onsdag 23 juni 2010

Riksdagsdebatt om ekonomin i Sverige

Just nu pågår debatten i riksdagen om finansutskottets betänkande gällande riktlinjer för den ekonomiska politiken. Om någon timma ska vi riksdagsledamöter rösta. När jag lyssnat på debatten konstaterar jag att dom rödgröna försöker förvrida verkligheten och skapa en bild som ska ligga väl till pass för deras argument. För att ge en verklighetsbild vill jag gärna delge de synpunkter som finansutskottets ordförande, kristdemokraten Stefan Attefall förde fram:

Bidrag och passivitet med rödgrön politik


- När man synar oppositionens budgetalternativ är det en politik som kommer att bromsa den ekonomiska återhämtningen. De höjer skatter, ökar bidrag och minskar enskilda människors och familjers möjlighet att bestämma över sitt eget liv.

Det sa Stefan Attefall, kristdemokraternas ekonomiska talesperson och finansutskottets ordförande, i dagens riksdagsdebatt om den ekonomiska vårpropositionen.

- De rödgrönas alternativ är en kanonad av ökade bidrag. Vart och ett för sig kan bidragen uppfattas som vällovliga, men sammantaget urholkar de arbetslinjen, gör människor mer beroende av bidrag och lockar aktörerna i näringslivet att mer anpassa sig till kortsiktiga bidrag än till att agera långsiktigt.

- Småföretag har lovats en sänkning av arbetsgivaravgifterna med max 50.000 kronor per företag i det rödgröna alternativet. Detta utmålas som en stor reform. Men samtidigt kommer arbetsgivaravgifterna för ungdomar att fördubblas. Om ett mindre företag har två ungdomar anställda blir nettoförlusten över 20.000 kronor.

- Som exempel kan nämnas en mindre ICA-butik i Vaggeryd i mitt hemlän som har cirka 25 ungdomar på lönelistan. Många av dem sommararbetar och arbetar extra. Slår man ut det på helår motsvarar detta 10 heltidsanställda ungdomar. Detta företag får 50.000 kr i skattesänkning med den rödgröna politiken - men 350.000 kr i höjda arbetsgivaravgifter. Förlust 300.000 kronor. Så blir det när de rödgröna ska ”satsa på småföretagen”.

- Alliansregeringen har tagit ansvar för Sverige när vi gått igenom den värsta ekonomiska krisen sedan 1930-talet. Trots denna kris har vi klarat av att i allt väsentligt skydda välfärdens kärna. Vi har till och med utvecklat välfärden genom kortare vårdköer, större valmöjlighet i vård och omsorg, kvalitetsutveckling och satsning på kunskap i skolan. Och här har vi bara börjat se resultaten av allt vårt arbete, men mer finns att göra. Kristdemokraterna vill ha ett mänskligare Sverige, och med vår politik skapar vi detta, säger Stefan Attefall.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar