onsdag 30 juni 2010

Vårdgarantin ska skärpas - väntetiderna kortas

Det arbete som jag haft förmånen att leda under ett halvår - Alliansens hälso- och sjukvårdsgrupp - och som syftar till att ge oss en ännu bättre hälso- och sjukvård blir nu ett offentligt material och en fingevisning om vad vi kan se fram mot efter en valseger för Allianspartierna.

Alliansen presenterar Hälso- och sjukvårdsrapporten

I en debattartikel i Svenska Dagbladet presenteras idag huvuddragen i den Hälso- och sjukvårdsrapport som är ett viktigt underlag inför Alliansens sjukvårdspolitik nästa mandatperiod.

De förslag som jag som företrädare för (KD)tillsammans med Filippa Reinfeldt (M), Kenneth Johansson (C) och Jonas Andersson (FP) har lagt syftar alla till att skapa en köfri, säker och jämlik vård med fokus på hälsa.

Vården ska ges på lika villkor. De regionala skillnaderna måste minska och metoder för att mäta jämlik vård ska arbetas fram.

Den nationella vårdgarantin har fyra tydliga tidsgränser. Idag ska du få kontakt med vården samma dag, tid hos distriktsläkare inom 7 dagar, en bedömning av specialist inom 90 dagar och din behandling ska påbörjas inom 90 dagar. Vi föreslår nu tydlig skärpning av vårdgarantin. Inom 5 dagar ska du ha rätt till en tid hos distriktsläkare, träffa en specialist inom 30 dagar och behandlingen ska påbörjas inom 60 dagar.

Vårdgarantin ska också kompletteras med en yttre tidsgräns på 95 dagar. Det innebär att tiden från första kontakt med vården till påbörjad behandling ska vara högst 95 dagar. Till skillnad från idag inkluderas därmed även tid för utredning och diagnostik inom vårdgarantins tidsramar. Det är tydliga steg mot en köfri sjukvård i hela Sverige.

Patientens ställning ska stärkas. Bestämmelser som reglerar patientens rättigheter finns spridda i flera olika lagar. En sammanhållen patienträttighetslag ska införas.

Patientsäkerheten ska stärkas. Vi accepterar inte att upp till 100 000 patienter skadas och 3 000 avlider på grund av en vårdskada som hade kunnat förebyggas.

Det hälsofrämjande arbetet ska utvecklas. Primärvårdens vårdcentraler måste utvecklas för att i högre utsträckning erbjuda främjande, evidensbaserad hälsovård. Ersättningssystemen bör utvecklas för att stimulera denna utveckling.

Denna rapport är uttryck för att vi inom Alliansen har en bred samsyn i hälso- och sjukvårdsfrågorna. Vi fyra representanter för Allianspartierna har gemensamt gjort dessa prioriteringar inför kommande fyra år i regeringsställning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar