måndag 7 december 2009

Barns rättigheter

Denna dag har varit ännu en dag då vi riksdagsledamöter från Kalmar län och Alliansen gör gemensamma studiebesök. Barnkonventionen 20 år var temat då vi träffade barnläkaren Pär Ansved på länssjukhuset i Kalmar. Mycket har hänt under tjugo år men samtidigt finns det allt för mycket kvar att göra för att barnperspektiven ska bli tydliga inom såväl sjukvården, skolan som samhället i stort. Ett av de där mycket konkreta exemplen vi fick med oss var att allt för många toaletter på våra skolor egentligen är ett arbetsmiljöproblem. Och ett arbetsmiljöproblem hade det varit redan nu om det hade handlat om vuxna. Men när det gäller barn så finns tyvärr fortfarande några steg kvar innan man har samma synsätt. Hela 15 % av alla barn undviker alltid att gå på skolans toalett (35 % av barnen på högstadiet) enligt en studie från Sahlgrenska Akademin genomförd i västsverige. Och risken är nog stor att dessa siffror gäller också övriga Sverige. Vad detta för med sig av bekymmer i allmänhet och i vissa fall kommande tarmproblem kan alla förstå. Därför måste barnkonventionens perspektiv in i varje beslut. Det handlar om barns rättigheter.

Förutom ett mycket givande samtal på sjukhuset om barns rättigheter hann vi också med ett besök på OK/Q8 vid Norra vägen i Kalmar. Där träffade vi Anders Kvarnkullen som berättade om ökad tillgänglighet och service nu när receptfria läkemedel kan säljas på fler ställen och under fler av dygnets timmar. Detta är ett exempel på vad Apotekmarknadsreformen redan betyder. Under den månad som gått sedan reforemen trädde i kraft, 1 november, har man sett ett ökat intresse och allt större efterfrågan. Det blir spännande att höra sosse-vänster gänget i valrörelsen argumentera för att man ska stänga och begränsa tillgänglighet och service. Eller är en omsvängning på gång?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar