torsdag 17 december 2009

Debatt och votering


Denna vecka i riksdagen är det ständiga debatter runt budgetpropositionen och votering morgon och eftermiddag. Jag har nu efter sju veckor i riksdagshuset blvit lite inkörd och känner att rutiner och annat rullar på. Men samtidigt ska många små möten hinnas med. Jag har haft ett morgon möte med gruppledarkollegor i socialutskottet, votering i kammaren gällande Rättsväsendet och nu väntar ett möte med mina medarbetare som finns i sekretariatet för häslo- och sjukvårdsgruppen som jag leder. Sedan är det lunchmöte med andra intresserade som vill ge sin bild av sjukvården till mig. I eftermiddag har jag förmånen att få träffa min företrädare Chatrine Pålsson Ahlgren som är i stan för att vid avslutningen av höstriksdagen bli högtidligt avtackad av riksdagens talman.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar