lördag 1 maj 2010

1 maj - vi går i takt med folket.
Jag håller tal på Stora Torget i Västervik 1 maj 2010.

Idag på första maj har jag varit i Västervik tillsammans med många kristdemokrater och övriga Alliansvänner. Där har genomförts en manifestation med tio olika talare och på Stora Torget fanns vårt partytält och full uppsättning för kampanj från alla partier. Detta var ett arrangemang som våra lokala partiföreningar inom Alliansen tagit initiativ till.

I mitt 1 maj tal tog jag fasta på att socialdemokraterna har svårt att gå i takt med folket och även sina egna väljare. Det blev extra tydligt då jag för åhörarna tog chansen att symbolmässigt hänvisa till detta när det socialdemokratiska demonstrationståget vandrade förbi torget där vi från Alliansen var väl bemannade.

Pressmeddelande
1 maj går vi i takt med folket.

Familjen är viktigt för att skapa framtidstro och ge människor trygghet. Trygga familjer ger trygga barn och ungdomar. Och för mig finns inget som kan vara viktigare att kämpa för.

Detta är mitt huvudbudskap på 1 maj valåret 2010, sa Anders Andersson, Järnforsen, riksdagsledamot (KD) när han på lörda-gen talade vid Allianspartiernas 1 maj firande i Västervik.

Det är inte bara i Västervik som det genomförs alternativa första maj firanden. I Uppsala samlas enligt tradition Kristdemokraterna och demonstrerar för familjen på 1 maj. Vi brukar åstadkomma Uppsalas längsta demonstrationståg. Markus Birro, Linda Skugge, Marie Söder-qvist, Göran Hägglund och många fler kommer i år att stolt visa upp vårt stöd för familjen.

I veckan skrev Kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund och riskdagsledamöterna Emma Henriksson och Mikael Oskarsson en gemensam debattartikel på Svenska Dagbladets Brännpunkt. Där be-rättade dom om en ny sifomätning som vi låtit göra. Sifos mätning visar att 81 procent av väljarna säger ja till att ha kvar eller utveckla vårdnadsbidraget. Endast 8 procent av befolkningen vill avskaffa det. Dessutom vill 77 procent bibehålla eller öka nivån på vårdnadsbidra-get.

Sifo undersökningen gav också tydligt besked om att svenska folket säger nej till kvoterad föräldraförsäkring. 89 % av alliansväljarna vill att föräldrarna ska bestämma. Endast 6 % vill att riksdagen ska lagstif-ta om tvångsdelning. Bland de socialistiska väljarna var motsvarande siffror 82 % som vill att föräldrarna ska bestämma. Och endast 13 % stöder den linje som s-v-mp driver, nämligen att riksdagens ska beslu-ta om tvångsdelad föräldraförsäkring.

Vi kristdemokrater tycker att föräldrar ska ha rätt att själva välja hur de vill disponera sin tid när barnen är små. Och jag gläder mig på första maj åt att vi uppenbarligen har folket med oss. Samtidigt kan vi här se ett tydligt exempel på att socialdemokraterna och vänsterpartiet på 1 maj går i otakt även med sina egna väljare, konstaterar Anders Andersson (KD.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar