onsdag 26 maj 2010

Glädjande riksdagsbeslut idag onsdag 26 maj

För två timmar sedan genomfördes en rad omröstningar i riksdagen. Den som jag gläder mig extra mycket åt är besluten som nu är tagna med anledning av regeringens förslag om "Värdigt liv i äldreomsorgen".

Vi fattar många beslut och alla påverkar på ett eller annat sätt livet för människor runt om i landet. Men de beslut vi nu tagit om värdighet och resepekt och självbestämmande för våra äldre är något stort och avgörande. I detta riksdagsbeslut anges en värdegrund för äldreomsorgen.

För mig är denna onsdag en glädjens dag då jag får vara med om att lägga grunden för en framtida äldrepolitik som bygger på de värderingar och den människosyn som vi kristdemokrater så ofta poängterat. Vår äldreminister Maria Larsson har gjort ett viktigt arbete för att skapa trygghet inom vården. Jag är övertygad om att att tusentals människor delar min glädje.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar